โพสเมื่อ 10/01/2014 เวลา 3:29 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12177

รับตรงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2557


รับตรงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2557

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

 

จำนวนที่รับ

– ทุนกองทัพอากาศ 36 คน

– ทุนส่วนตัว 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– รับ ม.6

– รับ เด็กซิ่ล

– เป็นสตรีโสด อายุ 17-22 ปี

– มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

– น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

 

องค์ประกอบการคัดเลือก

– GPAX 5 ภาคเรียน + O-NET + GAT + PAT2

 

กำหนดการรับสมัคร

– 13 มกราคม 2557 – 10 เมษายน 2557

 

พี่โดมแนะน้อง

>> การส่งเอกสารประกอบการสมัครสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6

การส่งเอกสาร

 
>> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

>> เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

>> Website : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คลิกที่นี่

 

P'Dome