โพสเมื่อ 10/01/2014 เวลา 3:29 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 6396

รับตรงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2557


รับตรงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2557

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

 

จำนวนที่รับ

          – ทุนกองทัพอากาศ 36 คน 

          - ทุนส่วนตัว 20 คน 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          - รับ ม.6

          - รับ เด็กซิ่ล

          - เป็นสตรีโสด อายุ 17-22 ปี

          - มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

          - น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

 

องค์ประกอบการคัดเลือก

          - GPAX 5 ภาคเรียน + O-NET + GAT + PAT2

 

กำหนดการรับสมัคร

          -  13 มกราคม 2557 – 10 เมษายน 2557

 

พี่โดมแนะน้อง

          >> การส่งเอกสารประกอบการสมัครสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6

การส่งเอกสาร

 
          >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          >> เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

          >> Website : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คลิกที่นี่

 

P'Dome