โพสเมื่อ 18/02/2014 เวลา 3:19 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 10812

ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง และ ประเภท PRE-DEGREE

 

ม.รามคำแหง 	รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง และ ประเภท PRE-DEGREE

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอน) และ ประเภท PRE-DEGREE รับสมัครทาง Internet ตั้งแตวันที่ 12 ก.พ. – 12 พ.ค. 2557

เปิดรับสมัครใน 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

พี่โดมแนะน้อง

>> ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

>> ขั้นตอนการสมัครและเข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

 

P'Dome